[AutoCAD] Nhà thép tiền chế:Bản vẽ+thống kê thép

Đây là File trong quá trình làm đồ án Kiến trúc dân dụng mình sưu tầm được,ai cần tải về tham khảo.

1. File CAD - Bản vẽ nhà thép tiền chế :
    - Link - 4shared : Download
    - Link ủng hộ - mediafile : Download - Chờ 5s - click SKIP AD
2. File Thống kê thép - * rar - 291Kb :
    - Link - 4shared : Download
    - Link ủng hộ - mediafile : Download - Chờ 5s - click SKIP AD
3. Một số hình ảnh vẽ bằng Revit structure - * rar - 2,45Mb :
    - Link - 4shared : Download
    - Link ủng hộ - mediafile : Download - Chờ 5s - click SKIP AD


Pages