Nghiệm thu đề tài :

Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị xử lý bụi, khí thải lò nung clanhke trong các nhà máy sản xuất xi măng & đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý môi trường

Ngành công nghiệp sản xuất xi măng hiện tại có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sinh thái từ khâu khai thác, vận chuyển nguyên liệu, quá trình sản xuất cho đến khâu vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ.

Ngoài những lợi ích kinh tế lớn mà ngành công nghiệp xi măng mang lại, nếu không được kiểm tra từ khi triển khai lập và đầu tư thực hiện dự án cho đến khi khai thác thương mại nó sẽ để lại hậu quả rất lớn cho môi trường mà những lợi ích kinh tế nó mang lại sẽ không đủ bù đắp cho thảm hoạ môi trường lâu dàu mà bản thân nó gây ra.

Đề tài: "Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị xử lý bụi, khí thải lò nung clanhke trong các nhà máy sản xuất xi măng & đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý môi trường" là rất cần thiết, đáp ứng được sự mong mỏi của toàn xã hội.

Nhóm đề tài đã thu thập thông tin, khảo sát thực tế, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội trong đầu tư thiết bị để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường phát sinh trong quá trình sản xuất tại 5 nhà máy sản xuất xi măng, đặc biệt là khảo sát hiện trạng môi trường của giai đoạn nghiền clanhke (giai đoạn này sinh ra lượng khí thải lớn gây hiệu ứng nhà kính). Đồng thời đưa ra 5 giải pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Sau khi nghe các báo cáo phản biện và ý kiến đóng góp, nhận xét của các thành viên, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã đánh giá cao tính thời sự của đề tài là chọn mô hình lọc bụi kiểu túi hay EP để khuyến nghị cho các dự án chuẩn bị đầu tư theo quy hoạch đến năm 2025.

TS. Nguyễn Trung Hoà - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường - Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công bố kết quả cho thấy Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Minh Tâm
Ngày 29/10/2010 Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài: Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị xử lý bụi, khí thải lò nung clanhke trong các nhà máy sản xuất xi măng & đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý môi trường - Mã số: MT 12 – 2009 do ThS. Nguyễn Thị Tâm - Viện VLXD làm chủ nhiệm đề tài.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét