Soft : Phần mềm Sap2000 V12 + Crack

Sap 2000 là một phần mềm phân tích kết cấu cho đến hiện nay, nó vẫn dược tin dùng vào hạng bậc nhất trên thế giới. Hơn 30 năm qua kể từ khi ra đời, chương trình phân tích kết cấu SAP đã liên tục phát triển, hoàn thiện và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực cơ kết cấu và kết cấu công trình. Với thời gian như vậy SAP đã tạo dựng được danh tiếng cũng như lòng tin trên khắp thế giới.
xdn-blogxd xin được chia sẻ  SAP2000 V12
Pages