Bài giảng bê tông cốt thép 2

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP  II
(PHẦN KẾT CẤU NHÀ CỬA)
CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
BIÊN SOẠN  : BÙI THIÊN LAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Download : TẠI ĐÂY
P/S: Còn phần tính với tải trọng động đất sẽ load lên sau

Pages