Đề thi Vật lý kiến trúc

XDN vừa sưu tầm được đề thi vật lý kiến trúc của cô Lê ra cho mấy anh em khóa trước của đh Bách khoa Đà Nẵng,ai quan tâm thì Download về coi nha.

Pages