Lắp cầu trục tháp ở công trường

Đây là cách lắp cầu trục tháp ở ngoài công trường (thực tế)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét