Lọt lưới 27 dự án sân golf nằm ngoài quy hoạch

Sau khi thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai và các dự án sân golf trên toàn quốc, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cả nước có tổng số 117 dự án sân golf, trong đó có 90 sân nằm trong quy hoạch theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg và 27 sân nằm ngoài quy hoạch.

Ảnh chỉ mang tính minh họa
Ảnh chỉ mang tính minh họa
Về cơ bản, 90 dự án sân golf nằm trong quy hoạch, cơ cấu sử dụng đất có chuyển biến theo chiều hướng tích cực so với trước đây. 27 dự án sân golf nằm ngoài quy hoạch nằm trên địa bàn 13 tỉnh (nhiều nhất là Kiên Giang, có 5 sân).
11/22 dự án đang hoạt động chưa đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải; 14/40 dự án quản lý chất thải nguy hại không đúng quy định; 18/40 dự án thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường...
Đối với 27 dự án nằm ngoài quy hoạch phát triển sân golf đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các tỉnh dừng xây dựng.
Nguyễn Hưng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét