Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, doang nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu sản phẩm khảo sát địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng, đô thị và thiết kế xây dựng.
Đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tham gia góp ý kiến bằng cách Bấm vào mục Lấy ý kiến góp ý văn bản. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 06/12/2010. 

Quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Bạn đọc tải bản dự thảo Thông tư tại tệp đính kèm.

Trung tâm Thông tin
Tài liệu đính kèm bài viết
Du thao thong tu KSDH.doc(Du thao thong tu KSDH_1288929146923.doc)Tải về

Đăng nhận xét

0 Nhận xét