Phương pháp Ván khuôn trượt (sliding-form method)

Cận cảnh sự trượt của ván khuôn khi thi công ván khuôn trượt, gồm một hệ thống tự trượt ở ván khuôn trong và ván khuôn ngoài. 
Đây là một công nghệ thi công mới tại Việt Nam,được sử dụng thi công đường cao tốc và trong việc xây dựng các công trình:cầu,kênh,hầm
Phương pháp này được sử dụng thi công công trình : Cầu Thuận phước - Đà Nẵng


Đăng nhận xét

0 Nhận xét