Tham khảo ĐA BTCT2

Đây cũng là Đồ án BTCT2 XDN sưu tầm bao gồm : THUYẾT MINH và BẢN VẼ
GVHD : ThS : Nguyễn văn Phong - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Bài này được 9 điểm.

Các bạn Download về tham khảo

Nhận xét của XDN :
Thuyết minh trình bày ở word nên không thể hiệu chỉnh số liệu .ĐA này có 3 nhịp và sức trục Q đều nhau.
Quan trọng là các bạn biết cách vận dụng như thế nào mà thôi

Đăng nhận xét

0 Nhận xét