Đã có diễn đàn cho anh em KTDN rồi

Tình hình là Anh em kiến trúc đà nẵng đã có sân chơi riêng rồi, http://diem.tk .
Không biết ban quản trị là ai nữa không thấy giới thiệu gì cả.
Vô dạo chơi nha anh em.
Kiểu này phải DELETE tab " lớp 07xd6" rồi,sẽ không còn chỗ đứng nữa.
Ặc ặc..xui quá mới quảng cáo đã bị vùi dập rồi.
Hì.

Pages