Đề thi BTCT2_đh bkdn

Đây là mấy đề thi XDN cóp nhặt được do các anh em ĐHBKDN chia sẻ.
Có ĐÁP ÁN luôn đó.

Anh em DOWNLOAD về tham khảo.
Có gì hay cùng nhau trao đổi.

Chúc các bạn thi tốt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét