Giới thiệu thiết bị thí nghiệm

Đây là các hình máy thí nghiệm từ PTN XD LAS 187,PTN SỨC BỀN VẬT LIỆU
Có rất nhiều loại máy thí nghiệm anh em chỉ mới nghe tên mà chưa biết hình dạng nó thế nào.
Máy kéo nén vạn năng 600kN,Máy nén bê tong 1600kN,Máy đo biến dạng,Máy đo độ ẩm dùng phóng xạ ,V.V.....

Anh em  TẢI VỀ xem.
Có ích lắm đó

Pages