Điểm thi LTDH-PPS

Đã có điểm thi LTDH-PPS.

ặc ặc,điểm thấp tệ hại luôn.
Nếu điểm thi từ 4 điểm trở xuống mà thi lại thì môn LTDH 07XD6 chỉ có 6 người qua thôi.

Các bạn làm các bài tạp mà thaayf giáo đã cho về nhà.

Làm cho biết dạng bài tập.

Đề thi lần 1 + hướng dẫn

Chạy ra ngoài quán photo kiếm quyển sách "Bài tập Đàn hồi ứng dụng" tác giả :TS.Nhữ Phương Mai(chủ biên)- PGS.TS.Nguyễn Nhật Thắng" trong đó có nhiều dạng bài tập sát với chương trình học lắm.

Chúc các bạn thi tốtPages