Kiểm tra Tiếng anh và Tin học-chuẩn đầu ra

V/v kiểm tra tiếng anh và tin học để có thẻ ra trường.
Đối với khóa 06,07 Trường ĐH Kiến Trúc không cần chứng chỉ gì đâu,còn các khóa sau thì mình không rõ nữa.
Các thầy cô đã gửi mail cho các lớp rồi về vấn đề này rồi ,XDN chỉ cop lên rứa thôi.
Ai quan tâm thì xem TẠI ĐÂY

Pages