Kiến trúc công nghiệp

Kiến trúc công nghiệp

Giáo trình Kiến trúc công nghiệp
Biên soạn: Th.S Trương Hoài Chính

Nội dung :
P1.Cơ sở quy hoạch các xí nghiệp công nghiệp
P2. Nguyên lý thiết kế kiến trúc các nhà công nghiệp
P3. Thiết kế cấu tạo kiến trúc các nhà công nghiệp

TẢI VỀ >>


Đăng nhận xét

0 Nhận xét