kỹ sư xây dựng

Dẫu cuộc đời còn nhiều biến động
Kiếp phong trần chất TẢI TRỌNG đôi vai
Đôi chân nhỏ đã chịu nhiều LỰC DỌC
Xin em đừng thêm chút MOMEN
ChUYỂN VỊ XOAY anh sợ mình gục ngã
Giữa đường đời CÁT ĐÁ với XIMĂNG

Đăng nhận xét

0 Nhận xét