Mẹ! Con muốn về nhà

Thi với chả cử,chán quá đi mất thôi.
Học kì này thi chán quá đi mất môn nào cũng gơ ngơ ngẩn ngẩn chả có môn nào cho làm bai ftheo đúng ý mình cả.
Khó thì không nói làm gì rồi dễ cũng làm chả xong.
AAAAAAAAAAAA.......một chữ "CHÁN".
Bố về quê,mẹ ở nhà với đống cà chưa phơi xong trưi không nắng cho mà phới nữa chứ.Phải nhờ các chú giúp:Người thì coi hồ,người trông cà,Ạc Ạc...Muốn về nhà quá đi mất.

Pages