Tranh vui NOEL

Hình ảnh 

Trời ơi, ống khói kiểu gì 
Làm xong công việc chắc “xì khói” luôn! 

Hình ảnh 

Trăm năm trong cõi người ta 
Bản năng tuần lộc cũng là… tình tang! 

Hình ảnh 
Tuần lộc “phanh gấp” vì tình 
Xe kia “nhấp nhổm” bởi mình phanh tay! Hình ảnh 
Ôzôn bị thủng mấy tầng 
Noel rồi sẽ dần dần… như trên! 


Hình ảnh 

Nói rồi, ăn ổi làm chi… 
Nhanh lên, sắp đến giờ đi phát quà!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét