Từ điển kết cấu thep

Thuật ngữ kết cấu thép (khung ZAMIL) gồm bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt,các bạn Tải về xem:
Bản  Tiếng Anh
Bản  Tiếng Việt


Xem thêm tại http://giaxaydung.vn/

Đăng nhận xét

0 Nhận xét