Video :Bố trí cốt thép cho Tường chắn BTCT

Học qua môn cơ học đất chắc ai cũng biết đến tường chắn.
Đây là video hướng dẫn bố trí cốt thép trong tường chắn bằng BTCT

Đăng nhận xét

0 Nhận xét