Bài tập cơ học kết cấu 2

Share cho anh em ít bài tập cơ học kết cấu II.
Định chụp lấy file anh rồi gửi lên nhưng mà lỡ cài AutoCAD2004 nên up cả file CAD lên luôn.

Đây là bài tập của thầy Phước-ĐH Kiến trúc ĐN-gửi để ôn thi.

TẢI VỀ >>

 Hướng dẫn DownloadPages