8 thg 1, 2011

Hình ảnh: Thi công coppha + cốt thép

Vì Album này nhiều hình ảnh quá (34 ảnh)
nên XDN chỉ đưa ra vài tấm đại diện thôi,các bạn có thể:

Tải về >> Album hinhthicongcoppha-cotthep (file:*rar)

Hình ảnh: Thi công coppha + cốt thép

Share:

Post a Comment

Facebook
Blogger

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Follow Us

© Xây dựng ngành All rights reserved | Theme Designed by Seo Blogger Templates