Hình ảnh: Thi công coppha + cốt thép

Vì Album này nhiều hình ảnh quá (34 ảnh)
nên XDN chỉ đưa ra vài tấm đại diện thôi,các bạn có thể:

Tải về >> Album hinhthicongcoppha-cotthep (file:*rar)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét