Phân tích kết cấu tháp đôi Pentronas-Malaixia

Pentronas nắm giữ kỉ lục tòa nhà cao nhất thế giới từ khi hoàn thành năm 1999 cho đến khi bị Taipei 101 đánh bại vào ngày 17/10/2003.
Các phân tích bao gồm cả hình vẽ minh họa sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quy trình xây dựng cũng như sự lựa chọn vật liệu cho phù hợp với tùng thời điểm xây dựng:
Vì sao dùng bê tông?Vì sao dùng kết cấu thép hình?Phần móng,cột dầm sàn,lõi cứng...?

TẢI VỀ - file:*pdf - 9 trang

Đăng nhận xét

0 Nhận xét