Bài giảng Công nghệ xây dựng đương đại


- Tên sách: Bài giảng Công nghệ xây dựng đương đại
- Người soạn: PGS Lê Kiều - Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
(Chương trình nâng cao trình độ kĩ sư năm 2002-Bộ xây dựng)
- Tháng 12/2002
- Số trang: 107
-------

- Kiểu file : * pdf - 765.55 KB
- Link 4shared : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>

Phục lục :

1.Công nghệ xử lí móng
1.1 Công nghệ xử lí nền đất yếu bằng đệm cát
1.2 Công nghệ xử lí nền đất yếu bằng cọc cát
1.3 Gia cố nền bằng bấc thấm
1.4 Làm chặt đất lún sụt tầng sâu bằng cọc đất
1.5 Cọc xi măng đất trộn ướt
1.6 Các loại cọc sử dụng cây trong thiên nhiên
1.7 Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn
1.8 Các dạng cọc chế tạo tại vị trí công trình
1.9 Cọc barrette và tường trong đất để xây dựng trong thành phố
1.10 Các đặc trưng kĩ thuật dùng để kiểm tra các khâu trong quá trình thực hiện công nghệ thi công cọc nhồi và tường barrette
1.11 Sử dụng tường cừ bảo vệ hố đào sâu

2. Phần xây dựng công trình trên mặt đất
2.1 Công trình nhà xây gạch,sàn tại chỗ
2.2 Công trình nhà xây gạch sàn lắp ghép
2.3 Nhà lắp ghép tấm nhỏ
2.4 Nhà lắp ghép tấm lớn
2.5 Nhà được thi công thep kiểu kích nâng sàn
2.6 Nhà được xây dựng theo công nghệ 3-D
2.7 Xây dựng sử dụng Cốp pha trượt
2.8 Công nghệ thi công ứng lực trước trong nhà
2.9 Công nghệ thi công nhà cao tầng
2.10 Công nghệ thi công nhà thép tiền chế
2.11 Nhà nhịp lớn bê tông cốt thép vỏ mỏng

3. Một số công nghệ nước ngoài sử dụng nhưng hiếm gặp ở nước ta
3.1 Công nghệ xây dựng nhà nhịp lớn kết cấu dây
3.2 Công nghệ xây dựng nhà vòm cầu bằng BTCT
3.3 Công nghệ nhà nhịp lớn khung không gian bằng thép mạng tinh thể

4. Một số công nghệ kháng chấn
5. Kết luận.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét