Giáo trình Cơ học kết cấu 1-2

 Tên sách: Giáo trình Cơ học kết cấu 1-2
Trường ĐH bách khoa Đà Nẵng
Khoa XD DD&CN
Bộ môn Kết cấu công trình.
Tháng 6/2007
Số trang: 246

Hướng dẫn Download


Mục lục:
*Cơ học kết cấu 1:
   - Chương mở đầu
   - Chương 1: Phân tích cấu tạo hình học của hệ phẳng
   - Chương 2: Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động
   - Chương 3: Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động
   - Chương 4: Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính
*Cơ học kết cấu 2: 
   - Chương5: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
   - Chương 6: Phương pháp chuyển vị
   - Chương 7: Phương pháp hỗn hợp và phương pháp liên hợp
   - Chương 8: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp đúng dần


Pages