Giáo trình công nghệ bê tông xi măng-Tập 1

Tên sách: Giáo trình công nghệ bê tông xi măng
                Tập 1: Lý thuyết xi măng

Tác giả:    GS.TS. Nguyễn Tấn Quý (Chủ biên)
                GVC.TS. Nguyễn Thiện Huệ

NXB:       NXB Giáo dục
Số trang :  201

TẢI VỀ >>

Đăng nhận xét

0 Nhận xét