Giáo trình thủy lực công trình

gt thủy lực công trình
Tên sách:Giáo trình Thủy lực công trình
Tác giả:Th.s Trần văn Hừng
Khoa công nghệ-trường ĐH Cần Thơ
Năm:2005
Số trang:113 trang

 
 Gồm 7 chương:
 - Chương 1:Dòng chảy ổn định đều không áp
 - Chương 2:Dòng chảy ổn định không đều trong kênh
 - Chương 3:Nước chảy
 - Chương 4:Đập tràn
 - Chương 5:Nối tiếp và tiêu năng
 - Chương 6:Tính thấm
 - Chương 7: Chuyển động không ổn định trong lòng dẫn hở.
Cuối mỗi chương đều có câu hỏi lý thuyết và bài tập.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét