Giáo trình trắc địa

Tên sách: Giáo trình trắc địa
Biên soạn: Lê Văn Định
Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Năm 2006

File *rar - Type *pdf
Hướng dẫn DownloadPhần 1: Kiến thức chung về trắc địa
- Mở đầu
- Chương 1: Những kiến thức cơ bản
- Chương 2: Lý thuyết sai số đo
Phần 2: Đo các yếu tố cơ bản
- Chương 3: Đo góc
- Chương 4: Đo dài
- Chương 5: Đo cao
Phần 3: Bản đồ và mặt cắt địa hình
- Chương 6: Lưới khống chế trắc địa
- Chương 7: Đo vẽ bản đồ và vẽ mặt cắt địa hình
Phần 4: Trắc địa trong xây dựng công trình
- Chương 8: Trắc địa công trình
+Phần A: Bố trí công trình
+Phần B: Trắc địa công trình cầu đường
+Phần C: Trắc địa công trình DD&CN
+Phần D: Trắc địa công trình thủy lợi-thủy điện
+Phần E: Đo hoàn công và biến dạng quan trắc công trình.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét