Phương pháp đo bóc khối lượng công trình


- Tên sách: Phương pháp đo bóc khối lượng XDCT
Đây là tài liệu phục vụ cho học viên lớp:Đo bóc khối lượng lập dự toán(phần lý thuyết) tại C.ty Giá xây dựng
- Tác giả: Ks.Nguyễn thế Anh
               Ks.Nguyễn thị Phương Thanh
               Ks.Lê Hoài Linh
               Ks.Phạm ngọc Quyết
- Năm 2009
- Số trang 46

-------                      
- Kiểu file: *pdf  - 1.33 MB
- Link 4share : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>
Hướng dẫn Download

Đăng nhận xét

0 Nhận xét