Tài liệu hướng dẫn:Lập dự toán xây dựng cơ bản


- Tên sách : Tài liệu hướng dẫn Lập dự toán xây dựng cơ bản
- Tác giả : Ths.KS Lương Văn Cảnh - Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
- Tháng 11 năm 2007
-------
Bài 1 : Các kí hiệu trong Bản vẽ và cách tính tiên lượng.
- Số trang : 21
- Link 4shared : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>
Bài 2 : Đơn giá,định mức và cách lập dự toán.
- Số trang : 26
- Link 4shared : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>

Hướng dẫn Download

Đăng nhận xét

0 Nhận xét