Tóm tắt bài giảng cơ học đất


- Tên sách : Bài giảng cơ học đất
- Tác giả : ThS.Phạm Sơn Tùng
- Số trang : 212
-------
- Loại file : * pdf - 15.14 MB
- Link 4shared : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này >>
Hướng dẫn Download


Phục lục:
- Chương mở đầu
- Chương 1: Bản chất vật lý của môi trường đất
- Chương 2: Những quy luật cơ bản trong cơ học đất
- Chương 3: Ứng suất trong khối đất
- Chương 4: Dự tính độ lún của nền móng công trình
- Chương 5: Khả năng chịu tải của nền móng công trình
- Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn
- Chương 7: Ổn định mái dốc

Đăng nhận xét

0 Nhận xét