Dự toán: Xác định khối lượng xây dựng


Mục đích :
>> Xác định Khối lượng xây  dựng công trình,hạng mục công trình để xác định chi phí đầu tư xây dựng công trình (Tổng mức đầu tư,dự toán chi phí),lập khối lượng mời thầu.
>> Khối lượng xác định theo công tác xây dựng cụ thể với kích thước ,số lượng trong bản vẽ thiết kế.

                                                                           Hướng dẫn Download
Đây là tài liệu XDN sưu tầm trên mạng,không nhớ rõ nguồn ở đâu nữa.Mọi người thông cảm

Pages