Giáo trinh Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng

Tên sách: Cơ sở lý thuyết kỹ thuật rung trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Đình Chiều (Chủ biên)
               Nguyễn Trọng
               Nguyễn Anh Tuấn
NXB : Khoa học kỹ thuật
Năm 2004
Số trang : 200

Hướng dẫn Download

 Lời nói đầu
Chương 1: Dao động cưỡng bức của hệ tuyến tính có một và hai bậc tự do
Chương 2: Dao động dọc và xoắn của thanh thẳng đàn hồi và đồng chất
Chương 3: Cỏ sở tính toán hạ chìm các kết cấu vào đất bằng thiết bị rung
Chương 4: Va chạm dọc của thanh đàn hồi và áp dụng của nó vào thi công đóng cọc
Chương 5: Tính toan rung mặt và rung sâu              

Đăng nhận xét

0 Nhận xét