Nghiên cứu sự làm việc đồng thời móng băng,bè cọc và nền đất


KS.Phan Huy Đông
Divison of soil mechanics and foundation engineering - Civil University
Email: phdong_hucevn@yahoo.com
Số trang : 10

Hướng dẫn Download


Với nhu cầu sử dụng ngày càng tăng, các công trình nhà trung và cao tầng đang được xây dựng nhiều ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Đặc điểm của các công trình trung và cao tầng là có tải trọng đứng và tải trọng ngang (gió và động đất) là rất lớn, trong đó tải trọng ngang đóng vai trò quan trọng trong công tác thiết kế. Khi chịu tác động của tải trọng ngang sẽ sinh ra mômen lật lớn nên giải pháp kết cấu móng có yêu cầu rất khắt khe về khả năng chịu lực, tính ổn định và độ chênh lún cho công trình.


Đăng nhận xét

0 Nhận xét