TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

Đây là các tiêu chuẩn mình sưu tầm trên  http://giaxaydung.vn/diendan.Tuy nhiên các link ở đó đều die hết rôi,XDN đẫ tìm kiếm và Fix lại,Anh em vào và cho ý kiến,nếu có TC nào thì share nha.

 


TCVN 3986: 1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

TCVN 192 : 1986 Kích thước ưu tiên

TCVN 142 : 1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên


TCVN 5571: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung tên


TCVN 5570: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ


TCVN 5568: 1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản


TCVN 5896: 1992 Bản vẽ xây dựng- Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽTCVN 6082: 1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng


TCVN 6079: 1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ - Tỷ lệ


TCVN 5896: 1995 Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ

TCVN 6080: 1995 Bản vẽ xây dựng - Phương Pháp chiếu


TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt cắt và mặt nhìn - nguyên tắc chung

TCVN 5897: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình - Ký hiệu các phòng các diện tích khác
TCVN 6003: 1995 Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình

TCVN 6084: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Ký hiệu cho cốt thép xây dựng


TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Biểu diễn các kích thước mô đun, các đường lưới mô đun


TCVN 6083: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép


TCVN 6078: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng


TCVN 5898: 1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép


TCVN 6085: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn

TCXD 340 : 2005 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ

Đăng nhận xét

0 Nhận xét