Các tài liệu SKETCHUP tiếng việt.


Sketchup cơ bản do Nguyễn Trần Huy Vũ dịch từ tài liệu nước ngoài.


All đều bằng tiếng việt.
Hướng dẫn Download

XEM TRƯỚC FILE:


1. Sketchup cơ bản:


2. vray_for_sketchup_vietnamese_version_1.pdf


3. Tao_phim_tat_cho_sketchup.pdf

Đăng nhận xét

0 Nhận xét