Chán quá ,tâm sự chơi.

Lại được nghỉ cấp thoát nước nữa rồi,chán cái ông thầy này quá đi mất.
Dạy thì OK nhưng mà sao không có tinh thần trách nhiệm gì cả.
Chỉ còn 1 tuần nữa là thi mà đã được chữ nào ra trò đâu.
Chán cái ông thầy này quá đi mất.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét