Giám sát thi công và nghiệm thu Kết cấu thép

Tác giả: PGS Lê Kiều
Trình bày tại lớp kĩ sư tư vấn do Viện nghiên cứu và Ứng dụng Tự động hóa Hải Phòng tổ chức

Tháng 12 -2005
Số trang: 48
File *pdf


.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét