Ngân hàng câu hỏi kĩ thuật thi công


Loanh quang trên mạng kiếm được ít câu hỏi phục vụ cho nhưng ai sắp lên "máy chém" bảo vệ đồ án KTTC,

Chúc "tai qua nạn khỏi"


Tên File : Ngan_hang_cau_hoi_kttc .

Thông tin: -Type : Word - Size : 544Kb
                - Số trang: 39
                - Bao gồm 79 câu hỏi và câu trả lời.

Link Download : TẠI ĐÂY >>
Hướng dẫn download

Xem trước File (Lưu trữ tại : Google Document):

Đăng nhận xét

0 Nhận xét