Seismic Design Of Reinforced Concrete And Masonry Buildings

Sách về kết cấu nhà cao tầng

Tác giả:
  • Thomas Paulay, M. J. N. Priestley
  • ISBN: 0-471-54915-0
  • Hardcover
  • 768 pages
  • March 1992
 
Hướng dẫn Download

Đăng nhận xét

0 Nhận xét