Soft : Phần mềm nội suy 1 chiều và 2 chiều

Nội suy 1 chiều và 2 chiều
Đây là Phần mềm nội suy xdn-blogxd sưu tầm trên mạng.
Mình đã thử dùng và cho kết quả tốt.
Bao gồm cả nội suy 1 chiều và 2 chiều.

     Hướng dẫn Download
Cái này có giao diện tiếng việt nên cũng dễ hiểu.Do mình mới down về xài cũng gặp khó khăn trong việc tìm cách sử dụng của Soft nên có 1 số Hướng dẫn sau:
1. Nội suy 1 chiều:
Nhập giá trị vào Cột 1 và Cột 2 ->Nhập giá trị cần nội suy vào Phần "Nhap du lieu" -> Click "Noi suy".

2. Nội suy 2 chiều:
Nhập các giá trị trong bảng tra vào Phần "Input data here" ->Nhập giá trị cần nội suy phần "Nhap du lieu"

Hi vọng có ích cho mọi người


Đăng nhận xét

0 Nhận xét