TCVN 4119: 1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3972: 1985 Công tác trắc địa trong xây dựng

TCXD 161 : 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng


TCVN 4419: 1987 Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản

TCXD 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc


TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công


TCXD 271 : 2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

TCXD 309 : 2004 Công tác trắc địa trong công trình xây dựng - Yêu cầu chung

TCXD 357 : 2005 Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCXD 194 : 2006 Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật

TCXD 366 : 2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst


TCXD 364 : 2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình