TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP

TCVN 3993: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 3994: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực

TCVN 4058: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - Danh mục chỉ tiêu

TCVN 4116: 1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4612: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Ký hiệu quy uớc và thể hiện bản vẽ

TCXD 66 : 1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước – Yêu cầu an toàn

TCVN 5572: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Bản vẽ thi công

TCVN 5574: 1991 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5641: 1991 Bể chứa bằng bêtông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 5686: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng - Ký hiệu quy ước chung

TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bêtông cốt thép trong công trình xây dựng - yêu cầu kỹ thuật chống thấm

TCVN 5846: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước

TCVN 4453: 1995 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 6203: 1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung

TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 195 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi

TCVN 198 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối

TCXD 199 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bêtông mác 400 - 600

TCXD 269 : 2002 Cọc - Phương pháp ép dọc trục bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục

TCXD 313 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới khí hậu nóng ẩm

TCXD 318 : 2004 Bản tiếng Anh

TCXD 318 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCXD 327 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

TCXD 356 : 2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 358 : 2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông

TCXD 359 : 2005 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

TCXD 373 : 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

TCXD 363 : 2006 Kết cấu bêtông cốt thép - Đánh giá độ bền của các cấu kiện chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét