Đọc và viết thư bằng tiếng Anh

Trong giao tiếp hằng ngày,chúng ta cần đến ngôn ngữ.
Vậy ngôn ngữ đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống và việc sử dụng ngôn ngữ như thế nào để cảm hóa lòng người,để đạt được mục đích lại càng quan trọng hơn.
Ngoài giao tiếp bằng lời việc giao tiếp bằng thư qua điện thoại cũng không kém phần quan trọng.
Tác giả viết nên cuốn sách Đọc và viết thư bằng tiếng anh xoay quanh những mẫu thư thương mại ,cảm ơn,đặt phòng ở khách sạn,hẹn gặp,hoãn lại và hủy bỏ cuộc hẹn...

Đăng nhận xét

0 Nhận xét