Từ điển xây dựng A-V và V-A

Không rõ bộ từ điển này ai là tác giả,tình cờ dạo trên các diễn đàn sưu tầm được nên chia sẻ cùng mọi người.


Tên file: Dictionary_chuyên ngành – Tác Giả: Không rõ 

Thông Tin: 1 File EXCEL – Size: 88 Kb – Upload by xdn-blogxd

Link 4shared : DOWNLOAD  (file *rar – 8.8 Mb )
Hướng dẫn Download
Xem trước nội dung :  Lưu Trữ Bởi Google Document
Nội dung bên dưới bị lỗi Font do link Upload,không ảnh hưởng gì tới Font ở File Download

Pages