Đề thi vẽ kĩ thuật.

Đây là 1 số đề thi blogxd sưu tầm được ở diễn đàn xaydungdhbk.com.
Môn này thì tùy kĩ năng từng người thôi,tập vẽ trước cho thành thạo ,vào thi đỡ bỡ ngỡ.
Chúc các bạn thi tốt.
Pages