Nối thép bằng Coupler

Trong thi công có nhiều cách để liên kết các thanh thép lại với nhau,như: Nối buộc,nối hàn,...và bằng Coupler.
Vậy nối Coupler là nối như thế nào? cách nối ra sao?
Nói cho dễ hiểu thì Coupler là nối thép bằng ren.
Pages