Nối thép bằng Coupler

Trong thi công có nhiều cách để liên kết các thanh thép lại với nhau,như: Nối buộc,nối hàn,...và bằng Coupler.
Vậy nối Coupler là nối như thế nào? cách nối ra sao?
Nói cho dễ hiểu thì Coupler là nối thép bằng ren.
Đăng nhận xét

0 Nhận xét