Video: Lái máy ủi bánh xích lên xe chuyên chở.

Bàn giao máy ủi cho Công ty Môi trường đô thị Gia Lâm (ngày 07/01/2011)Pages