BS 8110-1997-Quy phạm Anh quốc - Bê tông và Bê tông cốt thép.

Sưu tầm tại Hoavienketcau.com
-------
Tên đầy đủ bằng Tiếng Anh của Quy phạm BS 8110 - 1997 : Structural use of concrete.
Trích lời giới thiệu :
"Toàn bộ nội dung của quy phạm BS 8110-1997 được Trung tâm Khoa học công nghệ và Kỹ thuật xây dựng (Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp - Bộ xây dựng) biên dich ra Tiếng Việt trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu Khoa học công nghệ "Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép theo Quy pham Anh quốc BS 8110.Biên dịch đối chiếu với tiêu chuẩn Việt Nam" (Mã số TC 29)".


- Tên sách : Quy phạm Anh Quốc - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép.
- Tác giả : TS. Nguyễn Trung Hòa
- Nhà xuất bản Xây dựng.
- Số trang 233
-------
- Kiểu file : * pdf - 10,54 Mb
- Link 4shared : Download
- Link ủng hộ - mediafile : Download
- Xem trước File này>>


Tóm lược:
Quy phạm bao gồm 3 phần : 
- Phần 1 : Quy phạm về thực hành và thiết kế và thi công
Gồm 8 chương
- Phần 2 : Quy phạm thực hành đối với các trường hợp đặc biệt
Gồm 9 chương
- Phần 3 : Các biểu đồ thiết kế dầm bố trí cốt thép đơn,dầm bố trí cốt thép kép và cột chữ nhật.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét